regulamin usług

Umówienie się na usługę i korzystanie z strony www.strokamakeup.pl jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem polityki prywatności oraz regulaminu usług.

 

 1. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w wysokości 50zł na konto bankowe podane w wiadomości prywatnej po ustaleniu terminu. Wpłata powinna nastąpić do 48h od ustalenia terminu. 
 2. Klientka, która bez uprzedzenia nie zjawi się na umówioną wizytę, nie będzie mogła umówić się ponownie.
 3. W przypadku spóźnienie się powyżej 15min zastrzegam prawo do odwołania wykonania usługi. 
 4. Dojazd wyłącznie do min. 3 osób. Pojedyncze makijaże wykonuje w miejscowości Świętoszówka. 
 5. Makijaż próby ślubny jest obowiązkowy. W przypadku braku wykonania próby nie wykonuje makijażu ślubnego. Próba powinna zostać wykonana nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed ślubem. 
 6. W przypadku wykonania większych zabiegów kosmetycznych należy powiadomić mnie o tym fakcie przed umówiona wizytą. 
 7. Zastrzegam sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi w przypadkach takich jak choroba czy wypadek. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania o tym klientki i w miarę możliwości zorganizowania zastępstwa.
 8. Umówienie się na usługę jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.
 9. Zgadzając się na wykonanie zdjęcia przez wizażystkę wyraża się zgodę na wykorzystywanie wizerunku (klientki/klienta) w celach przedstawienia przykładowej jej pracy, jako element portfolio rozpowszechniane w mediach elektronicznych. Tym samym również oświadcza się, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Niniejsza zgoda udzielona jest nieodpłatnie i może być cofnięta.
 10. Każdy makijaż jest przeze mnie potwierdzany minimum 24h przed ustalonym terminem
 11. Zawarcie umowy/ wykonanie usługi z Magdalena Stroka Make-up NIP: 937-27-22-639 jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego „Regulaminu” oraz niezgłoszeniem żadnych do niego zastrzeżeń.
 12. Płatność akceptowane są w formy gotówkowej, BLIK lub standardowy przelew wykonany na minimum 24h przed usługą. 
 13. Zakupione bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 14. Zgodnie z aktualnym prawem wszystkie dokumenty wypełniane przez klienta są przechowywane w bezpieczny sposób i zgodny z normami prawnymi. W każdej chwili klient ma prawo zażądać usunięcia tych danych, taka prośba winna być złożona w formie pisemnej lub mailowej.

Uzupełnienie regulaminu w związku z pandemią Covid-19:

 1. W trosce o bezpieczeństwo moich klientek oraz moje własne mam możliwość odwołania/odmówienia usługi, w przypadku gdy klientka/klient:
  – ma objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  – jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  – zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  – w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 2. Zastrzegam sobie prawo odwołania/odmówienia usługi w przypadku, gdy osobiście dotkną mnie powyższe zastrzeżenia. W miarę możliwości postaram się pomóc znaleźć zastępstwo.
 3. Usługa będzie potwierdzana dzień przed jej terminem, a w dn. spotkania klientka/klient będzie wypełniał ankietę dot. stanu zdrowia.
 1. W przypadku spraw nie uregulowanych przez niniejszy „Regulamin” zastosowanie ma kodeks cywilny.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.11.2020 roku. Wszelkie jego zmiany będą na bieżąco aktualizowane. 

regulamin konkursu „instamas”

 

Kliknij w link jeśli chcesz zobaczyć regulamin konkursu „instamas”, który został przeprowadzony na instagramie w dniach 25-31.12.2021r.